Konkursy

Szkolne


 

LIGA ZADANIOWA

dla uczniów kl. 6-7

kwiecień 2018 r.

Zad.1. Zapisz trzema sposobami, w postaci wyrażeń dwumianowanych, podane wielkości:

3,245 m ; 0,87 km : 10,3 kg .

Zad.2. Agata przechowuje klocki w pudełku o podstawie prostokąta o wymiarach 4 dm, 2 dm i wysokości 0,2 m. Czy prostokątna kolorowa kartka papieru o wymiarach 3 dm na 5 dm wystarczy na oklejenie tego pudełka (bez pokrywki)?

Zad.3. Które zdanie jest prawdziwe?:

 1. Pole powierzchni sześcianu o krawędzi 3 dm jest równe 54 cm.

 2. Jeżeli suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa 60 cm, to jedna jego krawędź ma długość 5 cm.

 3. Każdy prostopadłościan jest sześcianem.

Zad.4. Działka ma kształt prostokąta . Suma jej dwóch różnych boków jest równa 40,4m. Szerokość działki ma 16,8 m. Jaka jest długość tej działki? Oblicz, ile metrów ma ogrodzenie tej działki.

Zad.5. Do sklepu przywieziono cukierki owocowe w dwóch kartonach po 22,5 kg cukierków w każdym. Część cukierków przepakowano do 164 torebek po ¼ kg. Ile cukierków zostało do zapakowania w torebki?

POWODZENIAJ!

Termin oddania prac : do 8 maja 2018r.

OPIEKUN: Anna Glich


 

 


LIGA ZADANIOWA

dla uczniów kl. 6-7

marzec 2018 r.

Zad.1. Tlen stanowi 21% objętości powietrza. Ile metrów sześciennych tlenu znajduje się w 40 m3 powietrza?

Zad.2. Drużyna piłki nożnej wygrała 7 meczów, a przegrała 3 mecze. Jaki procent wszystkich meczów wygrała ta drużyna?

Zad.3. Odległość z domu Agnieszki do do szkoły wynosi 3 i 3/4 km. Agnieszka codziennie w jedną stronę jedzie autobusem 4/5 tej odległości. Oblicz ile km jedzie Agnieszka autobusem w ciągu pięciu dni?

Zad.4. Dwie siostry Ania i Ala mają razem 67 i 1/2 zł oszczędności. Ile pieniędzy ma każda z dziewcząt, jeżeli Ania ma dwa razy więcej oszczędności niż Ala?

Zad.5. Łazienka ma kształt prostokąta o wymiarach 4,5 m x 2,5 m. Ile płytek terakoty w kształcie kwadratu o boku 10 cm potrzeba na wyłożenie podłogi w tej łazience?


 

POWODZENIAJ!

Termin oddania prac : do 6 kwietnia 2018r.

OPIEKUN: Anna Glich


 


LIGA   ZADANIOWA

dla uczniów klas VI- VII

na luty 2018 r.

 

Zad.1. Ogrodnik posadził drzewko w sadzie. Po roku drzewko urosło o 30%, a w następnym roku o 25%. O ile procent urosło to drzewko w ciągu dwóch lat? Przedstaw uzasadnienie.

 

Zad.2. Pewna operacja technologiczna trwała 46 sekund, czyli o 15% dłużej niż zwykle. Ile czasu zajmuje ta operacja zazwyczaj?

 

Zad.3. Udowodnij następujące twierdzenie:

  Jeżeli od liczby dwucyfrowej odejmiemy liczbę dwucyfrową powstałą z przestawienia cyfr tej liczby, to otrzymamy liczbę podzielną przez 9.

 

Zad.4. Jeśli samochód jedzie z prędkością 80 km/h, to ile km przejedzie w kwadrans?

 

Zad.5. Próbka substancji promieniotwórczej miała masę 2,5 g, a po upływie pewnego czasu masa ta wyniosła 2 g. O ile procent zmniejszyła się masa tej próbki?

                                                                                                      Powodzenia! J

TERMIN ODDANIA PRAC:    2 marzec  2018 r.

Opiekun: Anna  Glich


Rok szkolny 2017/2018

 

KONKURS

Zapraszam klasy 4-7 Szkoły Podstawowej oraz klasy gimnazjalne do wzięcia udziału w konkursie informatycznym mającym na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Temat pracy: BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU

Forma pracy- plakat, przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych, promujący bezpieczne zasady korzystania z Internetu.

Prace konkursowe należy składać do 28 lutego do nauczyciela informatyki.

Na uczestników czekają nagrody, zapraszam. 

organizator :Anna Kulas


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Jesienne drzewo”

 

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów naszej szkoły.

      Prace będą oceniane w następujących  kategoriach:

 I  – oddziały przedszkolne i kl. I,

II  – klasy od II – III,

III  – klasy od IV – VI ,

IV - klasy VII, IIg i IIIg.

 

      Cele:

- Uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającej przyrody.

- Rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów.

 

FORMAT PRACY : A3

 

TECHNIKA : malowanie farbą plakatową.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: do 30 września 2017 r. u organizatorów konkursu.

 

     Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi po trzy prace z każdej kategorii wiekowej, natomiast wszystkie prace biorące udział w konkursie, zostaną wyeksponowane i będą stanowiły jesienną dekorację szkoły.

 

                                                                                       Organizatorzy konkursu:

                                                                                       Mirela Trawicka

                                                                                       Hanna Jankowska

                                                                                       Wioleta Kujach


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY

 „Szyszka w roli głównej”.

 

CELE:

- Rozwijanie zainteresowań uczniów,

- Zachęcanie uczniów do aktywności i kreatywności,

- Rozwijanie umiejętności łączenia elementów przyrodniczych z elementami przemysłowymi.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: do 6 X 2017 r.

 

PRACA: stroik, postać, wianek, zabawka ( może być stojąca lub do powieszenia).

 

MATERIAŁY: szyszki różnego rodzaju, tekstylia, wstążki, tasiemki, koraliki, filc, inne materiały itp.

 

Prace muszą być podpisane. Będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

I – OP i kl. I,

II – kl. II – III,

III – kl. IV – VI,

IV – kl. VII – III g.

 

Przekazane prace przechodzą na własność szkoły i będą wykorzystane w jesiennej dekoracji naszej placówki.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Czekają ciekawe nagrody.

 

                                                                                       Organizatorzy: Mirela Trawicka,

                                                                                                                Wioleta Kujach

                                                                                                                Hanna Jankowska

 Rok szkolny 2016/2017

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na:

 1. Projekt gazetki o tematyce bibliotecznej (3 kartki A4 i tytuł) dla klas IV-VI.

 

Przykładowe tytuły:

- Historia pisma i książki.

- Historia druku.

- Opis wybranej dużej biblioteki w Polsce (na podstawie informacji w Internecie).

- Polecam ciekawe książki…

- Jakie książki są popularne wśród młodzieży?

 

 1. Plakat promujący czytanie (hasło i ilustracja) – dla klas gimnazjalnych.

 

Prace z obu konkursów należy przynieść do biblioteki szkolnej do dnia 07 czerwca 2017 roku.

Zachęcam gorąco do udziału!


Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na:

 1. LEKTURNIK dla klas I-III SP.

W lekturniku powinno znaleźć się minimum 6 ilustracji i opisów książek z biblioteki szkolnej (dla klasy I wystarczy tytuł książki i imię i nazwisko autora).

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dla każdej kategorii wiekowej osobno.

 1. Recenzję wybranej książki z biblioteki szkolnej– dla klas IV-VI i I-III gimnazjum.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się oddzielnie dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

Prace z obu konkursów należy przynieść do biblioteki szkolnej do dnia 25 maja 2017 roku.

Zachęcam gorąco do udziału!


LIGA  ZADANIOWA

dla uczniów klas 5-6  SP

na  luty  2017 r.

 

PRACA  PROJEKTOWA:

Wykonaj na kartce A4 pracę na temat podziału  trójkątów ze względu na boki i ze względu na kąty (wykonaj dokładne rysunki tych trójkątów i podaj ich nazwy).

 

TERMIN  ODDANIA  PRAC:  28  luty   2017  r.

                                                                                              Powodzenia!

 

Opiekun: Anna Glich


LIGA  ZADANIOWA  

dla  uczniów gimnazjum

luty  2017r.

 

PRACA  PROJEKTOWA:

Wykonaj pracę w formie plakatu (maksymalnie formatu A3) na temat rodzajów graniastosłupów i ostrosłupów i ich własności.

 

                                                                                 Powodzenia!

Termin oddania prac:  28 luty  2017 r.

Opiekun: Anna  Glich


UWAGA !

SZKOLNY KONKURS TECHNICZNO – PRZYRODNICZY

„ Karmnik dla ptaków”

 

Organizator : Mirela Trawicka i Wioleta Kujach

Kategorie wiekowe : zapraszamy do udziału wszystkich uczniów naszej szkoły. Prace konkursowe będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych ;                             ( kategoria klas 0 – III, IV – VI i gimnazjum).

Cele:

- wykonanie pracy przestrzennej z drewna ( materiał dostępny, listewki, deski, płyty),

- wykonanie pracy użytecznej i przekazanie jej na rzecz zwierząt,

- zachęcanie uczniów do działania na rzecz przyrody.

Wszystkie karmniki znajdą swoje właściwe zastosowanie!

 

Sposób oceniania:

- Komisja weźmie pod uwagę estetykę i użyteczność pracy.

- Najlepsze  prace zostaną nagrodzone.

Termin składania prac : do 10 lutego 2017 r. do organizatorów.

 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE I POMÓŻ PTAKOM!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

                                                                Organizatorzy


LIGA   ZADANIOWA

dla uczniów klas 5-6 SP

na grudzień  2016r.

 

Zadanie:

Wykonaj model dowolnego sześcianu i prostopadłościanu i oblicz ich objętości (wynik podaj w litrach).

 

 

Termin oddania prac : 2 styczeń 2017 r.

                                                                    Powodzenia!

 

Opiekun: Anna Glich

 


LIGA   ZADANIOWA

dla uczniów klas 1-2-3 gimnazjum

na grudzień  2016r.

 

Zadanie:

Wykonaj model dowolnego graniastosłupa i ostrosłupa i oblicz ich objętości (wynik podaj w litrach).

 

 

Termin oddania prac : 2 styczeń 2017 r.

                                                                    Powodzenia!

 

Opiekun: Anna Glich

 

 


LIGA  ZADANIOWA

dla uczniów klas 5-6  SP

na  listopad  2016 r.

 

PRACA  PROJEKTOWA:

Wykonaj pracę w formie plakatu (A3) na dowolny temat z zakresu matematyki.

 

TERMIN  ODDANIA  PRAC:  2 grudzień   2016  r.

                                                                                              Powodzenia!

 

Opiekun: Anna Glich


LIGA  ZADANIOWA   
dla  uczniów gimnazjum
listopad 2016r.

PRACA  PROJEKTOWA:

Wykonaj pracę w formie plakatu (A3) na dowolny temat z zakresu matematyki.

                                                                                                      Powodzenia!
Termin oddania prac:  2 grudzień  2016 r.

Opiekun: Anna  Glich
 


KONKURS

na „Matematyczną ozdobę choinkową”

Przeznaczony jest dla uczniów w kategorii:

 • Klas   4-5-6 szkoły podstawowej
 • Klas   1-2-3 gimnazjum.

 

Technika i  format dowolny.

Ozdoba powinna zawierać elementy świąteczne i matematyczne- geometrii płaskiej i przestrzennej.

Wielkość pracy powinna być dostosowana do tego, by  można ją było zawiesić na choince.

Prace powinny zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem twórcy oraz klasą .

Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń.

 Po konkursie ozdoby stają się własnością organizatorów  i  posłużą do ozdoby naszej szkolnej choinki.

Termin oddania prac konkursowych:

2 grudzień 2016r. do organizatora.

 

Organizator: Anna Glich
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Moja ulubiona bajka”

W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz

uczniowie szkoły podstawowej klas I-III.

Cele konkursu:

- popularyzacja literatury dziecięcej,

- propagowanie idei czytania dzieciom,

- doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami plastycznymi,

-rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych.

Zasady wykonania prac:

 • Każde dziecko może wykonać jedną pracę plastyczną,
 • Prace muszą być wykonane indywidualnie,
 • Technika plastyczna dowolna – płaska z użyciem różnorodnych materiałów przedstawiając swoją ulubioną bajkę.
 • Format prac plastycznych: A4 lub A3;

Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: Imię i nazwisko autora, klasa.

Termin składania prac:

upływa 30.11.2016r prace składamy do

wychowawców klas lub do p. Agnieszki Swobodzińskiej.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 W KONKURSIE!

 

 


LIGA  ZADANIOWA

dla uczniów klas 5-6  SP

na  październik  2016 r.

 

Zad.1. Uzupełnij tabelkę:

 

60

44000

o  125% więcej

 

 

1,9  danej liczby

 

 

o 1,5% mniej

 

 

milion razy mniej

 

 

 

Zad.2. Czy do prostopadłościennego kartonu o wymiarach

3 dm x 0,4 m x 0,0005 km można zapakować kulistą piłkę o średnicy 60 cm ? Odpowiedź uzasadnij!

Zad.3. Ułóż działanie , w którym występują cztery podstawowe działania matematyczne, którego wynikiem będzie liczba  -1,5.

Zad.4. Deltoid i romb-co je różni? Przedstaw ich  własności.

Zad.5. Akwarium ma wymiary 40 cm x 6 dm x 0,001km. Ile litrów wody należy wlać do akwarium, jeśli ma być wypełnione do ¾ wysokości?

 

TERMIN  ODDANIA  PRAC:  4 listopad  2016  r.

                                                                                              Powodzenia!

 

Opiekun: Anna Glich


LIGA  ZADANIOWA  

dla  uczniów gimnazjum

październik   2016r.

 

Zad.1. Masa jaj kurzych waha się od 4,5 dag do 7,5 dag. Białko stanowi około 2/3 masy jajka, a skorupka około 1/10 tej masy. Oblicz masę żółtek w najmniejszych i największych jajkach.

 

Zad.2. Pewna operacja technologiczna trwała 46 sekund, czyli o 15% dłużej niż zwykle. Ile czasu zajmuje ta operacja zazwyczaj?

 

Zad.3. Mongolia jest jednym z najsłabiej zaludnionych krajów świata: powierzchnię 1564116 km kwadratowego zamieszkuje 2,99 mln ludzi. Ile osób żyje średnio na 1 km kwadratowym tego kraju?

 

Zad.4. Jeśli samochód jedzie z prędkością 80 km/h, to ile km przejedzie w kwadrans?

 

Zad.5. Próbka substancji promieniotwórczej miała masę 2,5 g, a po upływie pewnego czasu masa ta wyniosła 2 g. O ile procent zmniejszyła się masa tej próbki?

                                                                                                      Powodzenia!

Termin oddania prac:  4 listopad  2016 r.

 

Opiekun: Anna  Glich

 


2017 REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

"BARWY JESIENI"

barwy_jesieni_2017(1).pdf

 1. Organizatorem konkursu jest: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Portowa 3, 73-110 Stargard
 2. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni plastycznej. Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki.
 3. Konkurs skierowany jest do dzieci szkół podstawowych (I-III, IV-VI), szkół gimnazjalnych, uczestników zajęć placówek wychowania pozaszkolnego oraz do wszystkich typów szkół.
 4. Każdy z uczestników może przedstawić tylko jedną pracę.
 5. Każda placówka może przedstawić do 10 prac.
 6. Wymagany format pracy: A3.
 7. Technika przedstawionej pracy jest dowolna. Należy pamiętać aby prace wykonane zostały bez użycia materiałów sypkich, przyklejanych, kruszących się a sama praca nie była zrolowana.
 8. Zaleca się aby przedstawione prace zawierały element architektoniczny (np. zabytek charakterystyczny dla danej miejscowości czy regionu).
 9. Na odwrocie pracy należy umieścić wydrukowaną kartę informacyjną dołączoną do regulaminu.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników nastąpi 18 listopada 2016 roku do godziny 16:00. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mdk.stargard.pl
 11. Prace należy przesłać na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie do 10 listopada 2016 roku z dopiskiem „Barwy Jesieni”. Decydująca jest data stempla pocztowego.
 12. W skład Jury wchodzić będą profesjonalni artyści i plastycy wskazani przez Organizatora.
 13. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich kategoriach wiekowych.
 14. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Młodzieżowego Domu Kultury
  w Stargardzie i nie będą zwracane uczestnikom.
 15. Uczestnicy biorący udział w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz fotografii pracy w mediach, prasie oraz Internecie w celach promocji konkursu. Wyrażają także zgodę na publikowanie wizerunku do celów konkursu.
 16. Nagrody w konkursie dla laureatów będą do odbioru w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie lub wysłane drogą pocztową.

 

------------------

karta informacyjna

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA: ……………………………………………………………………………….

WIEK: ……………………………………………………………………………………………………………………….

KLASA: ……………………………………………………………………………………………………………………..

NAZWA SZKOŁY: ………………………………………………………………………………………………………

ADRES SZKOŁY: ………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………………………………………….

OPIEKUN: …………………………………………………………………………………………………………………

 

 


SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Jesienny wianek”

 

Cele:

- Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży.

- Umiejętne korzystanie z darów natury.

- Poznawanie roślin.

- Zdobywanie umiejętności dekorowania darami natury.

- Uwrażliwianie na piękno przyrody.

 

Kategoria wiekowa:

 oddziały przedszkolne, I – III SP, IV – VI SP  i  klasy gimnazjalne.

 

Wielkość :

 średnica od 30cm do 40cm.

 

Materiał:

 owoce leśne, liście , kwiaty, nasiona, mogą być dodane sznurki, wstążki, ozdoby z drewna.

 

Kompozycja :

 stabilna, z zawieszką, czywiście w kształcie koła.

 

Termin składania prac ;

 od 3.10 do 7.10.2016 r. do wychowawców klas lub p. Mireli Rawickiej.

 

Reguły:

 -Można oddać tylko jedną pracę, prace będą zdobiły szkolne korytarze.

- Serdecznie zapraszamy do udziały w konkursie. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

 

                                                                                    Mirela Trawicka

 


LIGA  ZADANIOWA

dla uczniów klas 5-6 szkoły podstawowej

na  wrzesień 2016 r.

 

Zad.1. Stalowy pręt o długości 15m trzeba pociąć na kawałki o długościach

75 cm i 1,5 m. Krótszych kawałków ma być 12. Ile otrzymamy dłuższych kawałków?

Zad.2. Trawnik ma kształt trójkąta o bokach 15 m, 20 m, 25m. Narysuj go w skali 1:500. Jaki to rodzaj trójkąta?

Zad.3. W szkolnej stołówce na sześciu uczniów przypada 1,2 litra zupy. Ile zupy przypada na trzech uczniów?

Zad.4. Narysuj czworokąt, w którym jeden z katów jest wklęsły.

Zad.5. Kwadrat ma takie samo pole, jak prostokąt o bokach 4 cm i 9 cm. Oblicz obwód kwadratu.

 

TERMIN  ODDANIA  PRAC:  30 września  2016 r.

                                                                                              Powodzenia smiley

 

Opiekun: Anna Glich

 


LIGA  ZADANIOWA

dla uczniów klas 1-2-3 gimnazjum

na  wrzesień 2016 r.

 

Zad.1. Stalowy pręt o długości 15m trzeba pociąć na kawałki o długościach

75 cm i 1,5 m. Krótszych kawałków ma być 12. Ile otrzymamy dłuższych kawałków?

Zad.2. Samochód zużywa średnio 6 litrów benzyny na 100 km. Litr benzyny

kosztuje 4,89 zł. Oblicz średni koszt paliwa zużytego podczas podroży

z Białegostoku do Lublina (310 km).

Zad.3. W szkolnej stołówce na pięciu uczniów przypada 1,2 litra zupy. Ile zupy przypada na trzech uczniów?

Zad.4. Porównaj pole kwadratu o boku x z polem prostokąta, którego

jeden bok jest o 2 dłuższy od x, a drugi o 2 krótszy od x.

Pole której figury jest większe? O ile większe?

Zad.5. Jeden z boków prostokąta ma długość 9 cm, a jego

przekątna jest o 3 cm dłuższa od drugiego boku. Oblicz

pole i obwód tego prostokąta oraz długość jego przekątnej.

 

TERMIN  ODDANIA  PRAC:  30 wrzesień  2016 r.

                                                                                              Powodzenia smiley

Opiekun: Anna Glich

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  83-206 Kleszczewo Kościerskie
  ul. Skarszewska 19
 • 58 5616822

Galeria zdjęć