Projekty

Projekty

Kleszczewo, 22.01.2016 r.

Sprawozdanie  z działań prozdrowotnych realizowanych

w Zespole Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim

Lp.

Nazwa działania  

Nakłady  finansowe

Liczba uczestników

1.

Realizacja programów:

 • „Trzymaj formę”-

 

 

 

Bez nakładów

 

Ok.120

 •  „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

140

 • „Śniadanie daje moc”

204

 • „Jedz smacznie i zdrowo”

124

 • „ Nie pal przy mnie proszę”

Ok.55

 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

64

 • „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Ok.50

 • „Narkotyki, to mnie nie kręci”

Bez nakładów

63

 

 • „Akademia dojrzewania LAKTACZT”,

Bez nakładów

Ok.23

2.

Akcja profilaktyczna „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Bez nakładów

204

3.

Udział w programie MEN „Mały mistrz”-cały rok
(kl. I i II sp)

Bez kosztów

13

4.

Gimnastyka korekcyjna z art. 42.2 KN-kl. III sp

Bez kosztów

5

5.

Na zajęciach technicznych, godzinach wychowawczych, w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej poznawanie zasad zdrowego żywienia, higieny przygotowania posiłków , przygotowywanie posiłków i ich jedzenie       

 

Bez kosztów

 

204

6.

Zabawy i rozgrywki sportowe prowadzone w ramach godzin z art. 42.2. Karty Nauczyciela,

 

Bez kosztów

 

Ok.100

7.

Prelekcja dla rodziców „Nowe zagrożenie DOPALACZE”

Bez kosztów

Ok. 80

8.

Warsztaty dla uczniów z pracownikiem SANEPIDu na temat dopalaczy

 

Bez kosztów

 

140

9.

Realizacja programu : „Owoce  w szkole”- wszyscy  uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej

 

Finansowane przez Agencję Rynku Rolnego

64

10.

Realizacja programu „Szklanka mleka” – wszyscy uczniowie szkoły podstawowej
od 0 do VI.

Finansowane przez Agencję Rynku Rolnego

124

11.

 Jabłko dla każdego- wystawione w koszyku  uczniów i mieszkańców dla chętnych- bezpłatnie

Sponsor

204  oraz mieszkańcy

12.

Teatrzyk „Mniam, mniam”

Bez nakładów

124

14.

Udział szkoły w Programie Ogólnopolskim "Szkoła Promująca Zdrowie”: akcje, kampanie, warsztaty, projekty, spotkania.

Bez nakładów

204

15.

Opieka stomatologiczna - przegląd  -sp

300 zł(przejazd)

Ok120

16.

Tydzień sportu

Bez nakładów

Ok.140

16.

Pogadanki z policjantem na temat bezpieczeństwa.

Bez nakładów

204

17.

 Tematyczne konkursy plastyczne dotyczące zdrowego stylu życia

Bez nakładów

Ok. 70

       

18.

Wyjazdy na basen.

Bez nakładów

Ok. 60

       

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
  83-206 Kleszczewo Kościerskie
  ul. Skarszewska 19
 • 58 5616822

Galeria zdjęć